Magazyn pielęgniarki i położnej nr 05/maj 2021

Magazyn pielęgniarki i położnej nr 05/maj 2021 - praca zbiorowa

Spośród artykułów, które najbardziej mnie zainteresowały majowym numerze, znalazły się:

- "Pacjenci z niepełnosprawnościami w placówce medycznej" (str. 8-9) - niedługi ale interesujący artykuł autorstwa Pani psycholog Doroty Uliasz z przydatnymi wskazówkami dotyczącymi tego, jak postępować w kontakcie z osobami niepełnosprawnymi;
- "Infekcje ran i biofilm" (str. 10-13) - artykuł autorstwa mgr Elżbiety Szkiler dotyczący postępowania z raną;
- "Stetoskop - potrzeba matką wynalazku" (str. 16-17) - artykuł mgr pielęgniarstwa Anety Trzcińskiej, która oprócz faktów historycznych dotyczących powstania pierwszego stetoskopu, ukazuje jak bardzo istotna jest dezynfekcja tego narzędzia;
- "Znaczenie dobrych praktyk pobierania krwi dla badań morfologicznych" (str. 22-24) Witold Kuszewski ukazuje najczęstsze błędy przedlabolatoryjne przy pobieraniu krwi oraz wyjaśnia co robić aby tych błędów uniknąć;
- "Owłosienie - zbędne czy potrzebne?" (str. 46-47) - w tym krótkim artykule Marty Maruszczak przedstawiono garść najważniejszych informacji na temat włosów.
- "Te dni i okres. Tabu językowe" (str. 48) - interesujący felieton dr hab. prof. ucz Tomasza Korpysza traktujący o językowym tabu dotyczącym fizjologii i fizjonomii ludzkiego ciała.


Opinia opublikowana na moim blogu:
https://literackiepodrozebooki.blogspot.com/2021/11/magazyn-pielegniarki-i-pooznej-nr-05maj.html