Magazyn pielęgniarki i położnej nr 7-8/lipiec-sierpień 2018

Magazyn pielęgniarki i położnej nr 7-8/lipiec-sierpień 2018 - praca zbiorowa

W numerze najciekawsze dla mnie były następujące artykuły:

 

- "Wykorzystanie sterydów w pielęgniarskiej praktyce przedszpitalnej" (str. 11-13) - artykuł, w którym mgr pielęgniarstwa Maciej Latos opisuje wykorzystanie hydrokortyzonu, deksametazonu i budesonidu w ratownictwie.

- "Oczyszczanie ran - profesjonalna opieka w domu pacjenta" (str. 14-16) - w tym artykule dr n. med. Dariusz Bazaliński i studentka pielęgniarstwa Klaudia Pelczar piszą o oczyszczaniu odleżyn martwiczych.

- "Błędy przedlaboratoryjne w pracy pielęgniarki i położnej" (str. 18-20) - ciekawy artykuł mgr Eweliny Jaksz-Recmanik, w którym wymienia ona najczęściej popełniane błędy przedlaboratoryjne oraz ich negatywny wpływ na wyniki badań.

- "Szpitalne menu po polsku" (str. 28-30) - mgr Sebastian Kuklo pisze tu o jakości posiłków w polskich szpitalach oraz o tym jak często bywa ono niepełnowartościowe.
- "Opieka nad wyznawcą Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego" (str. 62-63) - niedługi artykuł, w którym mgr Ewelina Jaksz-Recmanik opisuje główne zasady jakimi kierują się wyznawcy KADS mogące mieć wpływ ma opiekę pielęgniarską i leczenie szpitalne.
- "(Nie)bezpieczna woda?" (str. 68-69) - artykuł mgr pielęgniarstwa Anety Trzcińskiej o zatruciu wodnym, czyli przewodnieniu hipotonicznym.
- "Malaria >>pamiątka<< po egzotycznych wakacjach" (str. 70-72) - artykuł mgr Doroty Andrzejewskiej o zakaźnej chorobie malarii, jej objawach i leczeniu.

 

Opinia opublikowana na moim blogu:
https://literackiepodrozebooki.blogspot.com/2021/12/magazyn-pielegniarki-i-pooznej-nr-7.html